ของขวัญมงคลให้หัวหน้า

รูปปั้นนกอินทรีย์เรซิ่น

รูปปั้นนกอินทรีย์ งานเรซิ่นประดับตกแต่งบ้าน สำหรับผู้นำที่จะแสดงถึงความมีบารมี เกียรติยศชื่อเสียง มีความฉลาด สายตาเฉียบแหลม

มังกรมงคลจีน และน้ำเต้าทองรวยทรัพย์รับโชค

มังกรมงคลจีนและน้ำเต้าทอง สำหรับมอบเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่ หัวหน้าหรือเจ้านายเพื่อแสดงความยินดีในวันสำคัญพิเศษ

Scroll to top